Reklamační řád
Kontrola zboží 
Zákazník je povinen zkontrolovat zboží (dodávku), zda není viditelně poškozena nebo poničena. V případě, že je zásilka poničena, zákazník dodávku nemusí převzít, ale v tom případě neprodleně kontaktuje prodejce (internetový obchod) o nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.
Přijetí zboží na reklamaci 
Na reklamaci přijato pouze kompletní zboží, s průvodní dokumentací. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.kolaglaser.cz může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele:Petr Glaser-Kola Glaser
náměstí Svobody 151 Žatec 438 01.
Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci: 
•zboží bez předložení dokladu o koupi
•zboží poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, blesk a podobně
•zboží s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
•zboží mechanicky poškozené
•zboží poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
•zboží poškozené neodborným servisním zásahem
Na koho se obrátit? 
Pokud potřebujete poradit s reklamací, případně se zeptat na stav a jakékoliv další informace, kontaktní osobou je Petr Glaser.tel. +420773588575
Jak uplatnit reklamaci? 
V případě, že zboží splňuje kriteria pro přijetí na reklamaci uvedená v bodě 3, postupujte prosím dle následujících instrukcí. Usnadníte práci nám a budeme se moci Vaší reklamaci věnovat a vyřídit ji v co nejkratším možném termínu.
V případě, že zboží došlo v porušeném obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít nebo jí s přepravní službou prohlédnout, jestli je dodávka zboží kompletní a v neporušeném stavu.
V případě, že zboží došlo v neporušeném stavu a neporušeném obalu, ale projevila se u něj zjevná výrobní vada (a to i v průběhu používání) a je-li podle data na faktuře zboží v záruce, zašlete nám jej na adresu uvedenou v bodě 2 společně s průvodním dopisem s popisem vady. My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele.
Náležitosti potřebné k reklamaci 
•reklamované zboží zabalte a přiložte kopii daňového dokladu nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno
•přiložte podrobný popis vady výrobku
•vše zašlete na adresu uvedenou v bodě 2. Nezapomeňte připojit Vaši zpáteční adresu
•napište jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit (oprava, výměna, vrácení platby)
Záruční doba je 24 měsíců.
Internetový obchod Vaši reklamaci vyřídí do 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.
Náklady na dopravu v přídadě oprávněné reklamace hradí prodejce, v případě neoprávněné reklamace hradí zákazník.
Souhlas s reklamačním řádem
Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce a podepsáním protokolu příslušného přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce.